Europese taalniveaus

De groeiende internationalisering maakt kennis van buitenlandse talen binnen bedrijven steeds belangrijker. De Raad van Europa heeft opdracht gegeven een instrument te ontwikkelen om de bij de medewerkers aanwezige kennis van vreemde talen te beoordelen en doelgericht te vergroten. Dit is het CEFR (Common European Framework of Reference) geworden, een instrument dat door overheden en steeds meer bedrijven en instellingen binnen de EU wordt gebruikt.

Het bevat een schaal met zes niveaus voor de verschillende onderdelen van het taalverwervingsproces: begrijpen (luisteren en lezen), spreken (productie en gesprekken voeren) en schrijven.

Deze zes niveaus zijn:

  • A1 Beginners
  • A2 Beginners +
  • B1 Halfgevorderden
  • B2 Gevorderden
  • C1 Vergevorderden
  • C2 (Bijna) moedertaalniveau

Hier vindt u gedetailleerdere informatie over het Europese Referentiekader.

Voor iedere taaltraining stellen wij met behulp van dit meetinstrument het beginniveau van de cursist vast en bepalen we het te bereiken eindniveau. Hierdoor wordt duidelijk welke onderdelen van de taalverwerving tijdens de training extra aandacht nodig hebben. Na afloop van de taaltraining ontvangt de cursist een certificaat, waarop het bereikte niveau per onderdeel vermeld staat.